آزمایش پیشینه خانوادگی

به گذشته‌ی خود سفر کنید و نیاکان خود را بشناسید!

آنچه شما امروز هستید به نیاکان شما باز می‌گردد. بررسی ژن‌های شما مشخص می‌کند که اجداد شما بیش از ۵۰۰ سال پیش در کدام منطقه جغرافیایی زندگی می‌کردند ومتعلق به چه نژادهایی بوده‌اند.

دسته:

آزمایش ژنتیک پیشینه‌ی خانوادگی حنیفا با بررسی چندین فاکتور ژنتیکی به پیشینه خانوادگی شما و نحوه ارتباطتان با جمعیت سراسر جهان می‌پردازد. از طریق این تست می‌توانید اطلاعاتی راجع به زمان و مکان زندگی اجداد خود بدست آورید و خانواده ژنتیکی خود را کشف کنید و دریابید که چه تعداد بستگان ژنتیکی در سراسر جهان دارید.

گزارش آزمایش ژنتیک پیشینه‌ی خانوادگی شما شامل موارد زیر می‌باشد:

ترکیب نژادی اجداد شما

با انجام این آزمایش در می‌یابید که نیاکان شما از چه نژادهایی هستند.

محل زندگی اجداد شما

این آزمایش شما را آگاه می‌کند که نیاکان شما در چه مناطق جغرافیایی زندگی می‌کرده‌اند.

آگاهی بیشتر

مشخصات ژنتیکی منحصر به فرد شما از کجا بوجود آمده است.

نتایج مطمئن و قابل درک

گزارش‌های علمی پیچیده که با دقت و حساسیت و با استفاده از تکنولوژی روز جهان بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ژن‌های شما آماده شده‌اند، با زبانی ساده و قابل درک ارائه می‌شوند.ارائه می‌شوند.

این تست برای چه افرادی مناسب است؟

  • افراد جستجوگری که به دنبال شناخت بیشتر خود و پیشینه‌ی خود هستند.