توالی یابی

DNA شما یک رشته طویل است که از کنار هم قرار گرفتن چهار باز آلی با نام‌های اختصاری A، T، C و G به وجود می‌آید. این بازها در واقع الفبای DNA هستند و ترتیب قرار گرفتن آن‌ها باعث شکل‌گیری انواع ویژگی‌ها و بیماری‌ها می‌شود. بنابراین نخستین مرحله در آنالیزهای ژنتیکی رمزگشایی از این کدهاست. اینکار طی یک فرآیند بسیار پیچیده به نام توالی‌یابی یا سکانس کردن (Sequencing) انجام می‌شود. از آنجایی که حتی تغییر یک باز هم نقش بسیار مهمی در آنالیزهای ژنتیکی دارد، دقت مرحله توالی‌یابی، اهمیت بسیار بالایی در صحت نتایج خواهد داشت. 

در مجموعه خدمات تخصصی ژنتیک حنیفا، توالی‌یابی با استفاده از دستگاه‌ها و متد روز دنیا انجام می‌شود و نتایج به دست آمده از کیفیت و دقت استاندارد برخوردار هستند. هزینه کیت نمونه‌گیری، استخراج DNA و توالی‌یابی معادل 5،000،000 تومان بوده و فقط یکبار دریافت می‌شود. توالی DNA شما در دیتابیس مرکز خدمات تخصصی ژنتیک حنیفا ذخیره شده و هر زمان که تمایل داشته باشید می‌توانید از این داده‌ها استفاده کنید.