حنیفا آکادمی

کارگاه مقاله‌نویسی

1. مقالات اورجینال و مروری 2. نوشتن قسمت‌های مختلف مقالات و تکنیک های نگارش آن‌ها 3. آماده سازی مقاله برای سابمیت و پیدا کردن ژورنال مرتبط 4. نحوه پاسخ گویی به داوران و آماده‌سازی نامه پاسخ به داوران 

کارگاه ژنومیکس

در کارگاه حاضر، هدف ما بررسی تجزیه و تحلیل داده‌های ژنومی در زمینه ژنتیک و ژنومیک پزشکی است. این دوره برای دانشجویان، پزشکان و سایر محققینی در نظر گرفته‌شده که می‌خواهند موضوعات بنیادی در ژنتیک پزشکی را بیاموزند و دانش عملی برای تجزیه و تحلیل داده‌های ژنومیک از قبیل تووالی‌یابی کل اگزوم و کل و ژنوم ( یا به عبارتی WES&nbs...

کارگاه سیتوژنتیک

سیتوژنتیک یکی از قدیمی‌ترین و اساسی‌ترین تکنیک‌های تشخیصی در حوزه ژنتیک است که همچنان به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و رو به پیشرفت می‌باشد. سیتوژنتیک همچون یک ابزار تشخیصی قدرتمند، کل ژنوم یک گونه را در یک زمان قابل مشاهده کرده و امکانات منحصربه‌فردی برای مطالعه تغییرات کروموزومی فراهم می‌کند. کارگاه سیتوژنت...