مقایسه مجموعه‌های اختصاصی شده

کودک بانوان ورزشکاران کسب و کار سبک زندگی طلایی VIP
توالی‌یابی
شخصیت‌شناسی
اعتیاد
خواب
سلامت روان
سلامت
سلامت پیشرفته
سرطان پستان
تغذیه
ورزش و تناسب اندام
پوست
پوست پیشرفته
استعدادیابی
آلرژی
غربالگری ناقلین بیماری‌ها
ژنتیک پاسخ به داروها
تبارشناسی
خدمات و پشتیبانی
22,500,000
12%
20,000,000تومان
21,000,000
10%
19,000,000تومان
17,500,000
12%
15,500,000تومان
18,500,000
11%
16,500,000تومان
17,500,000
12%
15,500,000تومان
43,500,000
9%
40,000,000تومان
64,000,000
7%
60,000,000تومان