مقایسه مجموعه‌های اختصاصی شده

کودک بانوان ورزشکاران کسب و کار سبک زندگی طلایی VIP
توالی‌یابی
شخصیت‌شناسی
اعتیاد
خواب
سلامت روان
سلامت
سلامت پیشرفته
سرطان پستان
تغذیه
تناسب اندام و استعدادیابی ورزشی
پوست
پوست پیشرفته
استعدادیابی
آلرژی
غربالگری ناقلین بیماری‌ها
ژنتیک پاسخ به داروها
تبارشناسی
خدمات و پشتیبانی
29,000,000
6%
27,500,000تومان
27,500,000
6%
26,000,000تومان
23,000,000
7%
21,500,000تومان
24,000,000
7%
22,500,000تومان
23,000,000
7%
21,500,000تومان
56,000,000
9%
51,000,000تومان
81,500,000
7%
76,500,000تومان