بلاگ

آیا استرس می‌تواند باعث سنگ کیسه‌ی صفرا شود؟

آیا استرس می‌تواند باعث سنگ کیسه‌ی صفرا شود؟

  • منبع: xcode.life
  • شنبه 30 تیر 1403
  • 10 دقیقه مطالعه
آیا تا به حال بعد از یک دوره‌ی عادت ماهانه‌ی استرس‌زا احساس درد ناگهانی در سمت راست بالای شکم خود کرده‌اید؟ در حالی که بسیاری از عوامل می‌توانند در تشکیل سنگ کیسه‌ی صف...

مرکز خدمات تخصصی ژنتیک حنیفا

مرکز خدمات تخصصی ژنتیک حنیفا

ژن تو، راهنمای تو

ژن تو، راهنمای تو

کنگره Cancer Genomics سال 1402

کنگره Cancer Genomics سال 1402

اولین نشست کنگره Cancer Genomics سال 1402

اولین نشست کنگره Cancer Genomics سال 1402

تست ورزش چیست؟

تست ورزش چیست؟

ژنتیک چیست؟

ژنتیک چیست؟